ถามตอบ

คำถามที่พบบ่อย
คำถาม : สถาบันเป็นการเรียนพิเศษแบบไหน มีรูปแบบการเรียนอย่างไร?
คำตอบ : สถาบัน ”จุฬาติว” เปิดสอนพิเศษในรูปแบบส่งติวเตอร์ไปสอนถึงที่ ที่ตั้งสถาบันไม่มีห้องเรียน เป็นแค่ออฟฟิศเท่านั้น ทางผู้เรียนสามารถนัดวัน-เวลา สถานที่ได้ตามสะดวก

คำถาม : การเรียนพิเศษตัวต่อตัวดีกว่าอย่างไร?
คำตอบ : เป็นการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการได้อย่างไว ซึ่งเกิดจากการถามตอบได้ทันที จะมีการเพิ่มพัฒนาการด้านการรับรู้โดยฉับพลัน ผู้สอนสามารถแก้ไขจุดอ่อนของผู้เรียนได้ทันที

คำถาม : สามารถจัดตารางเรียน เลือกวัน-เวลา สถานที่ ได้จริงหรือ?
คำตอบ : จริงครับ ทางสถาบันจะจัดส่งติวเตอร์ไปสอนถึงที่ทั่วกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ตามวัน-เวลาที่เลือกมา

คำถาม : แนะนำการจัดตารางเรียนให้หน่อย?
คำตอบ : โดยปกติถ้าผู้เรียนมีการทบทวนบทเรียนอยู่แล้ว จะแนะนำให้เรียนวิชาละ 1วัน  วันละ2ชั่วโมง/สัปดาห์ เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว แต่ในกรณีติวเตรียมสอบ หรือติวเข้มต่างๆ อาจเพิ่มจำนวนวันได้ตามความเหมาะสม

คำถาม : ทางสถาบันจะสอนในรูปแบบไหน จะเน้นไปทางจุดไหนของเนื้อหา
คำตอบ : จริงๆแล้วทางผู้เรียนสามารถแจ้งความต้องการได้ว่า ปูพื้น ติวเข้ม สอบเข้า เกรงข้อสอบ หรือดูแลการบ้าน ซึ่งทางสถาบันจะจัดติวเตอร์ให้ตามหลักสูตรที่ต้องการ

คำถาม : จะแน่ใจได้อย่างไรว่าติวเตอร์ที่ส่งมาสอนดี
คำตอบ : ทางสถาบันมีการคัดเลือกติวเตอร์มาแล้วโดยมีการรับประกันการสอนในทุกๆคอร์ส “ไม่พอใจ ยินดีเปลี่ยนติวเตอร์ให้ทันที” หรือถ้าไม่พอใจสามารถยกเลิกการเรียนได้ทันที (ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม)

คำถาม : จะมีการวัดผลการเรียน หรือพัฒนาการของผู้เรียนให้หรือเปล่า
คำตอบ : ทางติวเตอร์ที่ส่งไปสอนจะมีการทดสอบก่อน และหลังเรียนให้ทางผู้ปกครองรับรู้ หรือทางผู้ปกครองสามารถเช็คพัฒนาการของตัวผู้เรียนได้เองจากการเรียนภายใน 1-2ครั้งแรก ซึ่งจะมีพัฒนาการค่อยข้างจัดเจนกว่าการเรียนเป็นกลุ่ม