รูปแบบบริการ จุฬาติวเตอร์

จุฬาติวเตอร์ เป็นบริการรับสอนพิเศษตามบ้านแบบตัวต่อตัว ที่จะส่งครูไปสอนให้ถึงที่ ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียนเองได้ เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี เราเป็นสถาบันสอนพิเศษที่เปิดความเป็นอิสระให้กับทางผู้เรียน ทั้งในเรื่องของ วัน-เวลา สถานที่ ยังสามารถแจ้งความต้องการของติวเตอร์ได้

ความมั่นใจที่เรามอบให้
– เราจะดูแลน้องๆอย่างสุดความสามารถ จะประคับประคองน้องๆไปถึงฝั่ง
– มั่นใจได้เลยว่าน้องๆจะไม่มีทางโดดเรียน เพราะเราไปสอนให้ถึงที่
– น้องมีความกล้าที่จะซักถามจากความเป็นกันเองของติวเตอร์ สอนแบบพี่น้อง
– คุณภาพติวเตอร์จากรั่วจุฬา แต่ราคาแสนถูก
– มีระบบประเมินก่อนเรียน และหลังเรียน ให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของน้องๆ

จุฬาติวเตอร์