อัตราค่าเรียนถึงที่

ค่าเรียนตัวต่อตัวแบบถึงที่

รับสอนพิเศษที่ถึง กรุงเทพ-ปริมณฑล


หลักสูตรไทย

ระดับชั้น

เรียนเดี่ยว

(บาท/ชั่วโมง)

ระดับอนุบาล 1-3

200

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

200

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

225

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

250

ติวเข้า ม.1

250

ติวเข้า ม.4

250

ระดับมหาวิทยาลัย

300+

กรณีเรียนเป็นกลุ่ม คนต่อไป บวกเพิ่มครึ่งหนึ่งของคนแรก

เช่น คนแรก 250บาท/ชั่วโมง คนต่อไป บวก125บาท/ชั่วโมง

ค่าเรียนมีผลต่อสถานที่ให้ไปสอน ถ้าต้องการสอบถามค่าเรียน

รบกวนแจ้งสถานที่ทาง Line : @iChula


หลักสูตรอื่นๆ

Gifted/ สสวท / Inter / English Program / Bilingual / IEP / MEP / IP

ระดับชั้น

เรียนเดี่ยว

(บาท/ชั่วโมง)

ระดับอนุบาล 1-3

250

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

250

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

275

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

300

ติวเข้า ม.1

300

ติวเข้า ม.4

300

ระดับมหาวิทยาลัย

350+

กรณีเรียนเป็นกลุ่ม คนต่อไป บวกเพิ่มครึ่งหนึ่งของคนแรก

เช่น คนแรก 250บาท/ชั่วโมง คนต่อไป บวก125บาท/ชั่วโมง

ค่าเรียนมีผลต่อสถานที่ให้ไปสอน ถ้าต้องการสอบถามค่าเรียน

รบกวนแจ้งสถานที่ทาง Line : @iChula


ติวสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

ระดับชั้น

เรียนเดี่ยว

(บาท/ชั่วโมง)

TGAT
TPAT
วิชาสามัญ

300

สอบเข้าภาคอินเตอร์จุฬาฯ ธรรมศาสตร์

และอื่นๆ

เริ่มต้น 350-700**

CU-AAT

IELTS 

CU-TEP

TOEFL

CU-ATS

TOEIC

CU-BEST

TU-GET

SAT

SAT Subject

ภาษาอื่นๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น

เริ่มต้น 350**

กรณีเรียนเป็นกลุ่ม คนต่อไป บวกเพิ่มครึ่งหนึ่งของคนแรก

เช่น คนแรก 300บาท/ชั่วโมง คนต่อไป บวก150บาท/ชั่วโมง

**ค่าเรียนมีผลต่อคะแนนที่ต้องการและสถานที่ให้ไปสอน ถ้าต้องการสอบถามค่าเรียน

รบกวนแจ้งทาง Line : @iChula


หลักสูตรภาษาไทยให้กับชาวต่าวชาติ

วิชา

เรียนเดี่ยว

(บาท/ชั่วโมง)

ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน

เพื่อให้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือเชิงธุรกิจ

เริ่มต้นที่ 350บาท

ค่าเรียนมีผลต่อสถานที่ให้ไปสอน ถ้าต้องการสอบถามค่าเรียน

รบกวนแจ้งสถานที่ทาง Line : @iChula


เรียนขั้นต่ำวันละ 2ชั่วโมง/วิชา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะชำระกับติวเตอร์เป็นครั้งๆ หลังเรียนเสร็จ

ทางสถาบัน Chulatiwไม่มีนโยบายให้จ่ายค่าเรียนเป็นคอร์ส