รับสอนพิเศษ ติวสอบ เข้า ม.1 ม.4 วิชา เลข วิทย์ ภาษาอังกฤษ

ติวสอบ เข้า ม.1 ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้องๆหลายๆคนกำลังตั้งหน้าเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อการสอบแข่งขันในโรงเรียนต่างๆ และรวมไปถึงน้องๆที่ต้องการเปลี่ยนโรงเรียน และต้องการติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นที่มีจำนวนนักเรียนและผู้ปกครองต้องการให้น้องๆเรียนอยู่ในสถาบันโรงเรียนที่ดีมีความน่าเชื่อถือ ทางสถาบัน “จุฬาติว” ได้เปิดรับสอนพิเศษติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ทั้งในรูปแบบการเรียนต่วต่อตัวเน้นไปที่ข้อสอบของโรงเรียนนั้นๆ โดยทีมสอนที่มีประสบการณ์ติวเข้มจากสนามสอบนั้นๆ การเตรียมตัวสอบเข้าของน้องๆควรเริ่มเตรียมตัวร่วงหน้าก่อน 1ปี ฉนั้นน้องๆที่กำลังอยู่ในระดับ ป.5 และ ม.2 ควรเริ่มเตรียมตัวติวเข้มในวิชาที่น้องๆรู้สึกยากหรือไม่ค่อยเข้าใจตั้งแต่เนินๆ หลักสูตรเตรียมสอบและติวเข้มสอบเข้า ม.1 – ติวเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 – ติวเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 – ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 – ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ม.1 – ติวเข้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 – ติวเข้าโรงเรียนศึกษานารี ม.1 – ติวเข้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 – ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 – ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า … Read more