รับสอน SAT ตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ SAT ตัวต่อตัว สนามกีฬาแห่งชาติ

รับสอน SAT ตัวต่อตัว พี่ๆ น้องๆ หรือผู้ปกครองที่อยากได้ติวเตอร์ไปสอนให้ถึงที่ หรือต้องการติว SAT เพื่อทำคะแนนใช้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งไทยและต่างประเทศ หรือจะเป็นหลักสูตรอินเตอร์ สามารถลงสมัครเรียนคอร์สติว SAT ทั้ง2ส่วนได้แล้ว ทั้งSAT Eng กับ SAT MATH ตั้งแต่วันนี้ด้วยการลงคอร์ส SAT สองวิชา พร้อมสอนทุกช่วงเวลาตามผู้เรียนสะดวก หรือถ้าต้องการเรียนเป็นรายวิชาก็ได้แล้วแต่ผู้เรียนจะต้องการติววิชาอะไร หนึ่งเลยเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ในส่วนของเลขที่เป็นภาษาอังกฤษ และในส่วนของ SAT VERBAL ก็สอนได้เช่นกัน   SAT คืออะไร SAT หรือที่ 99% ของชาวอเมริกันอ่านว่าเอสเอที คือข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลักสูตรอินเตอร์ในเมืองไทยใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี เหมือนกับการแอดมิชชั่นของเรา เพียงแต่ไม่ได้วัดที่ความรู้วิชาต่างๆ แต่เป็นการวัดทักษะ (Skills) การใช้เหตุผล เหมือนข้อสอบความถนัดทั่วไป   ส่วนประกอบของ SAT SAT ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ส่วนได้แก่ Critical Reading, Mathematics, … Read more