สอนพิเศษ TOEFL ตัวต่อตัว

สอนพิเศษ TOEFL ตัวต่อตัว สถาบันกวดวิชาด้านภาษาที่ได้การยอมรับจากนักเรียนหลายๆรุ่น รับสอนพิเศษTOEFL โดยทีมอาจารย์มากคุณวุฒิ มากประสบการณ์ ด้วยวิธีการสอนที่เป็นระบบแบ่งเป็นส่วนๆเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษไปอย่างมีระบบ และเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน นักเรียนจะได้มีโอกาสทดลองสอบทำข้อสอบ TOEFL เพื่อช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบและบรรยากาศการสอบ และนักเรียนยังสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในชั่วโมงหลังการเรียนอีกด้วย ทีม กวดวิชา TOEFL ของเราเป็นใคร? ติวเตอร์ของเรามาจากมหาวิทยาลับจุฬา ธรรมศาสตร์ และครู อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนพิเศษTOEFL โดยเฉพาะ และติวเตอร์TOEFL ทุกคนผ่านการสอบคัดเลือกจากทางสถาบันทั้งความเก่งทางภาษาอังกฤษ และความสามารถในการสอน นับว่าเป็นทีมสอนที่เป็นหัวกะทิทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เรียนพิเศษ TOEFL ตัวต่อตัว ทำไมต้อง เรียนพิเศษ TOEFL ตัวต่อตัว กับสถาบัน “จุฬาติว” 1.เพราะเราสอนสดทุกคอร์ส ผู้เรียนสามารถถามตอบกันได้ทันที 2.เป็นการเรียนตัวต่อตัวที่ค่าเรียนถูกที่สุด เริ่มที่ 350บาท/ช.ม. (ซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้แล้ว) 3.เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก คือ สอนจนกว่าผู้เรียนจะทำได้ ซึ่งต่างจากสถาบันอื่นตรงใช้ผู้สอนเป็นหลัก คือ ผู้สอนต้องสอนให้จบภายในระยะเวลาที่ลงเรียน