คอร์สติวเคมี เรียนพิเศษเคมี ติวเคมีอินทรีย์ ม.4 ม.5 ม.6

สอนเคมีตามบ้าน ถนนจันทน์

คอร์สติวเคมี เรียนพิเศษเคมี ติวเคมีอินทรีย์ ม.4 ม.5 ม.6 วิชาเคมี เป็นอีกหนึ่งวิชาที่คงได้ทำให้ใครหลายๆคนต้องหัวหมุนกับการเรียนในชั้นม.ปลาย กับเนื้อหาที่ซับซ้อน การคำนวณมากมาย รวมทั้งการจดจำธาตุต่างๆ และถ้าหากคุณเป็นคนที่กำลังที่เรียนพิเศษดีๆ อยู่ล่ะก็ คุณจะทนเดินทางไกลไปเรียน หรือจ่ายค่าเรียนที่แพงทำไมเล่า เมื่อคุณมีเราอยู่ กับการเรียนพิเศษวิชาเคมี ที่รับสอนให้คุณถึงบ้าน รับประกันด้วยติวเตอร์มากความสามารถ และประสบการณ์ในการสอน สอนสนุก ไม่น่าเบื่อ ครอบคลุมในทุกเนื้อหา โดยเรารับสอนในระดับชั้น ม.4 ในเนื้อหา สารและสมบัติของสาร อะตอมและตารางธาตุ พร้อมเทคนิคการจำธาตุต่างๆปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี โดยเข้มข้นทุกเนื้อหา เพื่อปูพื้นฐานต่อการเรียนเคมีในชั้นต่อๆไป ซึ่งหากไม่เข้าในในเนื้อหา ย่อมส่งผลต่อการเรียนเคมีในอนาคตได้ ระดับชั้น ม.5 ในเนื้อหา ของปริมาณสารสัมพันธ์ ที่ต่อเนื่องจากชั้น ม.4 เคมีอินทรีย์ อัตราการเกิดปฏิกิริยา ที่จะเป็นหัวข้อที่พัฒนาในแบบการสอนตัวต่อตัว พร้อมเทคนิคการคำนวณ จำสูตรต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริง และรับสอนระดับชั้น ม.6 ในเนื้อหา สมดุลเคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมเคมี และพร้อมเตรียมน้องเข้าสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบชิงทุน … Read more