ติวสอบเข้า ธรรรมศาสตร์ Smart-1 SIIT

รับสอนวิทย์ ป.5 ตามบ้าน MRTเตาปูน

ติวสอบเข้า ธรรรมศาสตร์ Smart-1 SIIT และอื่นๆ สอบตรงในคณะต่างๆ ทั้งอินเตอร์ (Inter) SIIT หรือหลักสูตรภาษาไทยปกติ ทางเรามีรับสอนทุกวิชา รองรับแนวข้อสอบทุกสนามสอบ เพิ่มความสามารถการเรียนแก่น้องๆได้อย่างเต็มที่ เพราะเราใช้ติวเตอร์ที่รู้จริง เคยสอบจริง เคยเรียนจริง มาติวให้กันแบบจะๆ ผู้ปกครองและน้องๆที่มีความประสงค์จะเรียนและต้องการสอบเข้าธรรมศาสตร์ให้ได้ ทางสถาบันของเรายินดีเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะสานเป้าหมายให้เป็นผลสำเร็จ      รับติวสอบเตรงเข้า คณะรัฐศาสตร์    รับติวสอบเตรงเข้า คณะพาณิชย์    รับติวสอบเตรงเข้า คณะเศรษฐศาสตร์    รับติวสอบเตรงเข้า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์    รับติวสอบเตรงเข้า คณะนิติศาสตร์    รับติวสอบเตรงเข้า คณะศิลปศาสตร์ (SEAS)    รับสอนเรียงความรัฐศาสตร์    รับติวสอบเตรงเข้า คณะสังคมวิทยา    รับติวสอบเตรงเข้า คณะศิลปศาสตร์ รัสเซียศึกษา    รับติวสอบเตรงเข้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ (EBM)    รับติวสอบเตรงเข้า คณะรัฐศาสตร์ … Read more