ติวสอนพิเศษตามบ้าน ติวเตอร์จุฬา

รับสอนวิทย์ ป.5 ตามบ้าน MRTเตาปูน

ติวสอนพิเศษตามบ้าน ติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ พร้อมสอนน้องๆทุกระดับชั้น และทุกวิชา ช่วงปิดเทอมและเปิดเทอม น้องๆหลายๆคนกำลังหาที่เรียนพิเศษตามบ้านอยู่ใช่มั้ย เราเป็นศูนย์รวมติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน สามารถรับสอนได้ทั่วทุกเขตในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีหลักสูตรที่รองรับน้องๆทุกโรงเรียนทุกสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรติวสอบ เรียนเสริมเพิ่ิมเกรด เตรียมสอบเข้าโรงเรียนดังในระดับ ป.1 ม.1 ม.4 และระดับมหาวิทยาลัย รับสอนพิเศษ กวดวิชา เรียนปรับพื้น ตั้งแต่ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญา ตลอดจนถึงบุคคลทำงาน ที่ต้องการติวเสริมความรู้ ทักษะ สอบวัดระดับทางภาษา รายวิชาที่เปิดติวสอนพิเศษตามบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ป.1-ป.6,ม.1-ม.3,ม.4,ม.5,ม.6 วิชาภาษาอังกฤษป.1-ป.6,ม.1-ม.3,ม.4,ม.5,ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ป.1-ป.6,ม.1-ม.3,ม.4,ม.5,ม.6 วิชาภาษาไทยป.1-ป.6,ม.-ม.3,ม.4,ม.5,ม.6 วิชาสังคมศึกษาป.1-ป.6,ม.1-ม.3,ม.4,ม.5,ม.6 วิชาศิลปะป.1-ป.6,ม.1-ม.3,ม.4,ม.5,ม.6 วิชาฟิสิกส์ม.4,ม.5,ม.6 วิชาเคมีม.4,ม.5,ม.6 วิชาชีววิทยาม.4,ม.5,ม.6 ***รับสอนทุกหลักสูตร เช่น ไทย อินเตอร์ สองภาษา EP MEP Gifted และอื่นๆ***