ติวสอบ GAT PAT ตัวต่อตัว สนามกีฬาแห่งชาติ

ติวเตอร์ GAT ตามบ้าน พระราม4

ติวสอบ GAT PAT ตัวต่อตัว สนามกีฬาแห่งชาติ ติวสอบ GAT PAT ตัวต่อตัว สนามกีฬาแห่งชาติ น้องๆทุกคนต้องมีการเตรียมตัวสอบ การเรียนพิเศษเป็นสิ่งสำคัญที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเป็นนักเรียนไปแล้ว ถ้าเรามีความรู้มากกว่าคนอื่น เรานั้นย่อมสอบติดในโรงเรียน หรือสถานศึกษาที่เราต้องการ ด้วยถ้าน้องๆมีความตั้งมั่นแล้ว ทางสถาบันของเราเปิดรับติวสอบตั้งแต่เริ่มต้น เริ่มปูพื้นฐานกันให้ใหม่หมด โดยการสอนที่จะส่งติวเตอร์ไปตามบ้านที่ผู้เรียนเป็นคนกำหนดทั้ง วัน-เวลา สถานที่ ได้เอง รับสอนพิเศษสำหรับน้องๆที่ต้องการครูสอน GAT PAT ตัวต่อตัว สนามกีฬาแห่งชาติ ในทุกๆวิชาจะมีติวเตอร์สอนเฉพาะอยู่ รับติวสอบทั่วกรุงเทพและปริมณฑล   GAT (General Aptitude Test) คือ การสอบวัดความถนัดทั่วไป แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ GAT เชื่อมโยง การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ หรือที่เรียกกันว่า GAT เชื่อมโยง ส่วนนี้มีคะแนน 150 คะแนน GAT อังกฤษ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกกันว่า … Read more