ติวเพิ่มคะแนนGAT-PATปี 2560

รับสอนพิเศษ PAT1 ตัวต่อตัว ฟิวเจอร์รังสิต

ติวเพิ่มคะแนนGAT-PATปี 2560 รับติวเพิ่มคะแนน ติวเข้มข้อสอบGAT-PAT ทุกวิชาตั้งแต่ PAT1-7 GATไทย GATเชื่อมโยง GATภาษาอังกฤษ ติวเข้มให้ถึงที่บ้าน ผู้เรียนสามารถนัดสถานที่เรียนได้ มีความยืนยุ่นของตารางเรียนที่ผู้เรียนสามารถกำหนดเองได้ GAT/PAT คืออะไร  GAT (General Aptitude Test) : ความถนัดทั่วไป คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แเบ่งเป็น ส่วนที่ 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ การสอบ GAT นั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ GAT 1 การอ่านเชื่อมโยงภาษาไทย หรือที่เรียกกันง่ายว่า GAT เชื่อมโยง ซึ่งน้อง ๆ ต้องอ่านบทความที่ให้มาแล้ววิเคราะห์หาความเชื่อมโยง ติวเน้นในเรื่องของเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูง ๆ GAT 2 คือการวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ การมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่แน่น จะสามารถช่วยให้ทำข้อสอบ GAT ได้ ในส่วนของการติววิชาภาษาอังกฤษนี้ … Read more