สอนพิเศษทำข้อสอบ pat 1 ติวแนวข้อสอบ PAT1-7

หาครูสอนคณิต ป.4 ตัวต่อตัว MRTศูนย์ราชการนนทบุรี

เมื่อขึ้นสู่ชั้นปีมัธยมปลาย ใครๆต้องหนักใจกับฤดูแห่งการแข่งขัน เพื่อการเตรียมเข้าสู่มหาวิทยาลัย มีการจัดสอบต่างๆ ทั้งทางมหาวิทยาลัยจัด และระบบการศึกษากลางจัดขึ้น และหนึ่งในนั้นคือการสอบความถนัดต่างๆ หลายคนจึงตัดสินใจในการเลือกเรียนพิเศษความถนัดต่างๆ ตามสายคณะที่ต้องการคะแนนความถนัดนั้นๆในการพิจารณารับเข้า แต่คุณจะเลือกเรียนที่ไกลบ้าน ต้องตื่นแต่เช้า หรือเลิกเรียนค่ำไปทำไม เมื่อเราได้รวบรวมการเรียนพิเศษแบบใหม่ชนิดตัวต่อตัวไว้ให้คุณนี่แล้ว กับการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว เรียนถึงที่บ้าน โดยติวเตอร์มากประสบการณ์การสอน สอนสนุก ออกตรง เข้าใจง่าย เข้มข้นทุกเนื้อหาการสอบ และการฝึกทำข้อสอบ โดยเราจะรับติว PAT1(ความถนัดทางคณิตศาสตร์)รวบรวมโจทย์และวิธีการวิเคราะห์ ให้ถูกต้อง แนวทางการคำนวณง่ายๆ PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) โดยสรุปเนื้อหา และการคำนวณสูตรยากๆ ให้สามารถจดจำง่าย และสามารถใช้ได้จริง PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) เข้มข้นทุกโจทย์หินของวิชาฟิกส์ คณิต การคำนวณต่างๆ PAT 4 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)  การออกแบบโครงสร้าง การตกแต่ง การเลือกเครื่องตกแต่ง ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) ทุกจริยธรรมของการเป็นครู การจำลองสถานการณ์ต่างๆ  PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) ทั้งภาษาญี่ปุ่น จีน … Read more

สอนพิเศษทำข้อสอบ pat 1 ติวแนวข้อสอบ PAT1-7

รับสอนพิเศษ PAT1 ตัวต่อตัว ฟิวเจอร์รังสิต

สอนพิเศษทำข้อสอบ pat 1 เมื่อขึ้นสู่ชั้นปีมัธยมปลาย ใครๆต้องหนักใจกับฤดูแห่งการแข่งขัน เพื่อการเตรียมเข้าสู่มหาวิทยาลัย มีการจัดสอบต่างๆ ทั้งทางมหาวิทยาลัยจัด และระบบการศึกษากลางจัดขึ้น และหนึ่งในนั้นคือการสอบความถนัดต่างๆ หลายคนจึงตัดสินใจในการเลือกเรียนพิเศษความถนัดต่างๆ ตามสายคณะที่ต้องการคะแนนความถนัดนั้นๆในการพิจารณารับเข้า แต่คุณจะเลือกเรียนที่ไกลบ้าน ต้องตื่นแต่เช้า หรือเลิกเรียนค่ำไปทำไม เมื่อเราได้รวบรวมการเรียนพิเศษแบบใหม่ชนิดตัวต่อตัวไว้ให้คุณนี่แล้ว กับการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว เรียนถึงที่บ้าน โดยติวเตอร์มากประสบการณ์การสอน สอนสนุก ออกตรง เข้าใจง่าย เข้มข้นทุกเนื้อหาการสอบ และการฝึกทำข้อสอบ โดยเราจะรับติว PAT1(ความถนัดทางคณิตศาสตร์)รวบรวมโจทย์และวิธีการวิเคราะห์ ให้ถูกต้อง แนวทางการคำนวณง่ายๆ PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) โดยสรุปเนื้อหา และการคำนวณสูตรยากๆ ให้สามารถจดจำง่าย และสามารถใช้ได้จริง PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) เข้มข้นทุกโจทย์หินของวิชาฟิกส์ คณิต การคำนวณต่างๆ PAT 4 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)  การออกแบบโครงสร้าง การตกแต่ง การเลือกเครื่องตกแต่ง ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) ทุกจริยธรรมของการเป็นครู การจำลองสถานการณ์ต่างๆ  PAT 7 … Read more