ติวเข้า จุฬา มธ. มหิดล Inter

รับสอนวิทย์ ป.5 ตามบ้าน MRTเตาปูน

ติวเข้า จุฬา มธ. มหิดล Inter ติวความพร้อมเพื่อนให้น้องๆเตรียมตัวก่อนสอบ รับรองผลน้องๆทุกคนสอบติดแน่นอน มีการทดสอบก่อนเรียนและหลักเรียน เป็นระยะๆ เพื่อนให้ตัวน้องๆทราบการพัฒนาของตัวเอง และมีการทดลองสอบจริง จากข้อสอบจริง ปีเก่าๆ ให้น้องๆลองทำอีกมากมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเรียนการสอนและทำให้น้องๆสอบเข้าไปได้ในที่สุด อยากเรียนอินเตอร์ อย่าเสียเวลามองหาที่เรียนให้ยากลำบากเลย เพราะเรียนอินเตอร์กับเรา เราจะส่งติวตอร์เก่งๆ ที่มีความรู้กับแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ ไปสอนที่บ้านแบบไม่มีเงื่อนไข รับรองความเข้าใจ เรียนอินเตอร์กับเราแล้วเข้าใจอย่างแน่นอน   รับติวสอบเข้า จุฬาหลักสูตรนานาชาติ อินเตอร์ (Inter) คณะอักษรศาสตร์ (BALAC) คณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA) คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA) คณะนิเทศศาสตร์   รับติวสอบเข้า ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ อินเตอร์ (Inter) คณะรัฐศาสตร์ (BMIR) คณะเศรษฐศาสตร์ (BE) คณะศิลปศาสตร์ (BAS) คณะศิลปศาสตร์ (BEC) คณะวารสารฯ (BJM) คณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA) คณะนิติศาสตร์ (LAW) … Read more