ติวเตอร์คืออะไร

นิสิตจุฬาสอนพิเศษตัวต่อตัว พญาไท

ติวเตอร์คืออะไร ติวเตอร์ คือคนผู้มีใจรักในการถ่ายทอด เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีพูดคุยเก่งมีทักษะในการพูดที่ดี ติวเตอร์ ยังจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์หรือวิชานั้นๆด้วย เช่น ติวเตอร์เลข ติวเตอร์ สอนภาษา ติวเตอร์ สอนศิลปะ ติวเตอร์ สอนดนตรี ฯลฯ และที่นอกเหนือไปจากนี้ บุคลิกภาพของ ติวเตอร์ ต้องดีอีกด้วย และจำเป็นอย่างยิ่งที่สุดเพราะจะสร้างความหน้าเชื่อถือกับผู้ที่รับการติวได้ ติวเตอร์ เปรียบเสมือนผู้ที่ให้ความรู้หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็น ครู อาจารย์ก็ได้กดังนั้นเราควรให้ความเคารพกับติวเตอร์ด้วย เพื่อเป็นการให้ให้เกียรติกับผู้สอนเองและเป็นการวางตัวที่ถูกต้องระหว่างติวเตอร์กับผู้เรียนเอง   ความเป็นมาของติวเตอร์สอนภาษา ผมเป็นคนที่รักในการพูดและคุยเป็นที่สุด และคนเพิ่งรู้ว่าผมสามารถสอนโดยที่ผู้อื่นพร้อมรับและเข้าใจไปกับผม แล้วผมก็เริ่มสู่การเป็น ติวเตอร์ แบบเต็มตัว เริ่มจากเป็น ติวเตอร์ สอนภาษาไทยกับเป็นชั้นประถม ผลตอบรับดี เด็กๆทุกคนที่ผมสอนมีการพัฒนาที่ไวและผลการเรียนเป็นที่หน้าพอใจต่อผู้ปกครองเอง จากนั้นเริ่มเป็น ติวเตอร์ ระดับมัธยมต้น ตอนนี้รู้สึกการสอนจะมีแรงกดดันมากจากระดับชั้นและความรู้ แต่ด้วยที่ผมมีประสบการณ์ในการสอนอย่างดีทำให้ผ่านการสอนเป็น ติวเตอร์ ระดับนี้ไปได้ ต่อมาจะเป็น ติวเตอร์ ของม.ปลาย ช่วงนี้ผมเตรียมตัวเป็นอย่างหนักทั้งอ่านหนังสือ และข้อสอบเก่าๆเพื่อจะนำไปติวให้กับผู้เรียน ช่วง ติวเตอร์ ม.ปลายนี้เป็นอะไรที่ท้าทายที่สุด   เริ่มที่จะเป็นติวเตอร์ ความเข้าใจที่คิดว่าผู้ที่เป็น … Read more