ติวเตอร์ ม.5 ตัวต่อตัว พัฒนาชนบท

สอนพิเศษ ม.3 ตัวต่อตัว งามวงศ์วาน

ติวเตอร์ ม.5 ตัวต่อตัว พัฒนาชนบท ติวเตอร์ ม.5 ตัวต่อตัว พัฒนาชนบท ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สอนใหม่หมดให้น้องๆเข้าใจตั้งแต่แรก สามารถปรับพื้นฐานแบบเข้าใจเต็มที่100% ด้วยสไตล์การสอนที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา และทำโจทย์ได้อย่างเข้าใจ ติวเตอร์ที่สอนเป็นพี่ๆนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาโดยตรง ติวเตอร์ ม.5 กับพี่ติวเตอร์จะเดินทางไปสอนให้น้องๆได้ถึงบ้าน สอนเนื้อหาที่ต้องการใช้สอบ ใช้เรียน หรือเพื่อเรียนล่วงหน้า   คณิตศาสตร์ ม.5 วิทยาศาสตร์ ม.5 ภาษาอังกฤษ ม.5 ภาษาไทย ม.5 ภาษาจีน ม.5 สังคม ม.5 ฟิสิกส์ ม.5 เคมี ม.5 ชีวะ ม.5 (ติวเตอร์แบ่งแยกการสอนตามระดับชั้น เพื่อความเชี่ยวชาญในการสอนที่เหมาะสมที่สุด)   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual     เรียนพิเศษ ม.5 ตัวต่อตัว พัฒนาชนบท … Read more