ติวเตอร์ รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6

นิสิตจุฬาสอนพิเศษตัวต่อตัว พญาไท

ติวเตอร์ รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6 ติวเนื้อหาบทเรียนชีววิทยา ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าใจได้ สำหรับผู้ที่ต้องกาติวเนื้อหาชีวะที่ลงลึกด้วยเทคนิคการสอนจากติวเตอร์ที่อยู่เอกหรือสายวิทย์โดยตรง เน้นด้วยการติวชีวะ ของน้องห้องสายวิทย์-คณิต ที่อ่อนในวิชานี้สามารถเลือกเรียนได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ติวเตอร์สอนวิชาชีววิทยาใน ระดับ ม.4 ม.5 และเตรียมสอบของ ม.6 PAT2 ชีวะ แม่นๆด้วยแนวข้อสอบเพียบ ติวเตอร์ รับสอนชีวะ ม.4 ติวเตอร์ รับสอนชีวะ ม.5 ติวเตอร์ รับสอนชีวะ ม.6 ติวแนวข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา