รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว

ติวเตอร์คณิตประถมOnlineตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว สอนด้วยทีมติวเตอร์จากจากมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมสอบ SAT ติว SAT โดยตรง เราจะเน้นเทคนิคการทำโจทย์ เนื้อหาวิชาการ และในด้านข้อสอบต่างๆ และจะมีการให้ทดสอบพร้อมจับเวลาเสมือนจริง   ข้อสอบ SAT ประกอบไปด้วยแบบทดสอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) Mathematics   เนื้อหาเกี่ยวกับ Arithmetic, Algebra และ Geometry เป็นหลัก 2) Critical Reading   เนื้อหาเกี่ยวกับ Sentence Completion และ Passage-based Reading ทั่วไป 3) Writing   ซึ่งเป็นการเขียน Essay และการทำข้อสอบ Multiple-choice เกี่ยวกับ Sentence Errors   เนื้อหาเฉพาะด้านของ SAT test ต่างๆ … Read more