ติวเตอร์สอนพิเศษIGCSE

ครูสอนพิเศษออนไลน์สดตัวต่อตัว

ติวเตอร์สอนพิเศษIGCSE โดยเตรง ถ้าอยากเรียนวิชาอะไรเป็นพิเศษก็สามารถสอบถามและติดต่อติวเตอร์ เก่งวิชานั้นๆ ให้เข้าไปสอนได้เพราะติวเตอร์แต่ละท่านมีแนวขอสอบ GED และ IGCSE สอนกันให้น้องๆที่เรียนหลักสูตรนานชาติอยู่ประจำ ข้อสอบเพียบ ว่างแผนการสอนโดยดูจากตัวผู้เรียนเป็นหลักว่าถนัดวิชานั้นๆ หรือปรับความเข้าใจได้อย่างไรบ้าง   รับสอน Math IGCSE IGCSE(The International General Certificate of Secondary Education) แปลเป็นไทยว่า ใบรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่ยอมรับในระดับสากลของนักเรียนกลุ่มอายุ 14-16ปี มีการออกข้อสอบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศไทยเทียบได้กับการจบของวุฒิ ม.6 จากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งสามารถใช้สำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยในหลายสถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIC) และอัสสัมชัมหาวิทยาลัย (ABAC)   การสอบ IGCSE รายวิชาของ IGCSE มีมากกว่า 30วิชา โดยผู้สอบต้องผ่านอย่างน้อย 5วิชา โดยมีวิชาMath(คณิต) และอังกฤษ(English)เป็นวิชาหลักที่ต้องสอบผ่าน และได้เกรดC หรือสูงกว่า เพื่อนำไปยื่นรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ การออกข้อสอบจะออกแบบความถนัดของผู้สอบเป็น Core(อย่างง่าย และ Extended (อย่างยาก) ซึ่งจะมีการวัดระดับแตกต่างกัน … Read more