รับสอนพิเศษ GAT PAT

รับสอนพิเศษ PAT1 ตัวต่อตัว ฟิวเจอร์รังสิต

รับสอนพิเศษ GAT PAT เพิ่มคะแนนที่ดี เพื่ออนาคตการเรียนที่ดี เปิดรับสอนพิเศษ GAT PAT ติวตัวต่อตัว สอนด้วยความเข้าใจเรียนรู้ง่ายทำความเข้าใจง่าย ติวเตอร์คุณภาพจากจุฬา สามารถตรวจสอบประวัติติวเตอร์ได้ก่อนเริ่มเรียน เนื้อหาGAT PATที่มากมาย และซับซ้อน ทางเราสามารถสรุปเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ น้องๆที่เรียนกับเรามีผลคะแนนที่ดีกว่าไปเรียนที่อื่นๆ เนื้อหาGAT PAT GAT : ความถนัดทั่วไป วัดศักยภาพการเรียนในมาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ข้อสอบแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  การอ่านเชิงวิเคราะห์ เขียนเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ส่วนที่ 2   การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ PAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เนื้อหาที่ออกสอบ 1) ตรรกศาสตร์ 2) เซต 3) ระบบจำนวนจริง 4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น 5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ     6) เรขาคณิตวิเคราะห์ … Read more