กวดวิชา SAT ตัวต่อตัว ด้วยข้อสอบ SAT โดยตรง

รับสอนวิทย์ ป.5 ตามบ้าน MRTเตาปูน

กวดวิชา SAT ตัวต่อตัว ด้วยข้อสอบ SAT โดยตรง สอนตรงจุด สอนตรงประเด็น สอบคะแนนสูงตามเป้า ต้องที่จุฬาติวเตอร์ การกวดวิชา sat ตัวต่อตัวที่บ้านนอกจากว่าน้องๆจะได้เรียนพิเศษแบบกลุ่มใหญ่ๆแล้ว การที่น้องๆลองเรียนSATแบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์ที่มาจากจุฬา ธรรมศาสตร์และน้องๆจะได้การเรียนรู้และวิธีการใหม่ๆกว่าความคิดในแบบเดิมๆของการเรียนแบบกลุ่ม กวดวิชา sat ตัวต่อตัวแบบเข้มข้น เรียนไว จบไว สอบได้จริง และเรียนแบบใกล้ชิด ไม่เข้าใจสามารถถามได้ทันทีค่ะ ด้วยราคาที่ประหยัดเพียง 350บาท ต่อ ชั่วโมง (ค่าสอนSATเลข หรือSATอังกฤษ ที่รวมค่าเดินทางและเอกสารแล้ว)   การสอบSAT จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง นักเรียนสามารถเลือกทำวิชาใดก่อนก็ได้ เนื้อหาของ SAT นั้นจะครอบคลุมความรู้พื้นฐานของแต่ละวิชาตามที่ได้เรียนมาในระดับมัธยมปลาย ของหลักสูตรไทยและอินเตอร์ โดยระยะเวลาของการสอบในแต่ละวิชา คือ 1 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่แล้วข้อสอบจะเป็นแบบปรนัยทั้งหมดระดับคะแนนของ SAT ใน แต่ละสาขาวิชา ก็จะอยู่ในรูปแบบเดียวกับ SAT คือ 200-800 โดยคะแนนเฉลี่ยระดับ 600 คะแนนขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก … Read more

ติวเข้า จุฬา มธ. มหิดล Inter

รับสอนวิทย์ ป.5 ตามบ้าน MRTเตาปูน

ติวเข้า จุฬา มธ. มหิดล Inter ติวความพร้อมเพื่อนให้น้องๆเตรียมตัวก่อนสอบ รับรองผลน้องๆทุกคนสอบติดแน่นอน มีการทดสอบก่อนเรียนและหลักเรียน เป็นระยะๆ เพื่อนให้ตัวน้องๆทราบการพัฒนาของตัวเอง และมีการทดลองสอบจริง จากข้อสอบจริง ปีเก่าๆ ให้น้องๆลองทำอีกมากมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเรียนการสอนและทำให้น้องๆสอบเข้าไปได้ในที่สุด อยากเรียนอินเตอร์ อย่าเสียเวลามองหาที่เรียนให้ยากลำบากเลย เพราะเรียนอินเตอร์กับเรา เราจะส่งติวตอร์เก่งๆ ที่มีความรู้กับแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ ไปสอนที่บ้านแบบไม่มีเงื่อนไข รับรองความเข้าใจ เรียนอินเตอร์กับเราแล้วเข้าใจอย่างแน่นอน   รับติวสอบเข้า จุฬาหลักสูตรนานาชาติ อินเตอร์ (Inter) คณะอักษรศาสตร์ (BALAC) คณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA) คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA) คณะนิเทศศาสตร์   รับติวสอบเข้า ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ อินเตอร์ (Inter) คณะรัฐศาสตร์ (BMIR) คณะเศรษฐศาสตร์ (BE) คณะศิลปศาสตร์ (BAS) คณะศิลปศาสตร์ (BEC) คณะวารสารฯ (BJM) คณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA) คณะนิติศาสตร์ (LAW) … Read more