ติว TOEIC เร่งด่วน

ครูสอนอังกฤษ ป.5 ตัวต่อตัว เซ็นทรัลเวิลด์

ติว TOEIC เร่งด่วน ผู้เรียนสามารถจัดคอร์สเปิดหลักสูตรเองได้ แล้วแต่เพื่อติวเรื่องอะไร โดยการติวของเรานั้นจะเร่งด่วนที่สุด พร้อมการทดสอบเป้าหมายคะแนนตามที่ต้องการ ก่อนจะไปสอบจริง คอร์สติว TOEIC เร่งรัด กับการสอนเทคนิคการทำข้อสอบให้ออกมาได้คะแนนตามเป้าหมาย เรารับสอนโทอิกแบบตัวต่อตัว โดยติวเตอร์มากความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยตรง มีประสบการณ์สอบTOEIC มาก่อน รู้เทคนิคการทำโจทย์ในส่วนต่างๆ ซึ่งผู้เรียนนั้นจะมีความเข้าใจในจุดอ่อนของตัวเอง   คอร์สติว TOEIC เร่งด่วน    ติว TOEIC เน้น Listening Test (การฟัง)    ติว TOEIC เน้น Reading Test (การอ่าน)    ติว TOEIC เน้น Speaking Test (การพูด)    ติว TOEIC เน้น Writing Test (การฟัง)   หาครูสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เราสอนทั้งการเขียน การอ่าน การฟัง … Read more