รับติว smart 1

รับติว smart 1 ติวเตอร์ติวสมาร์ทวัน ถึงที่บ้านน้องอยากเรียนพิเศษเพื่อเตรียมสอบเข้าธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะติวหลักสูตรใด เช่น  เข้าธรรมศาสตร์ภาคปกติ ติวเข้าธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ ทางสถาบันสามารถจัดติวเตอร์ได้ทุกคอร์สตามต้องการ หาครูสอนพิเศษ smart-1 ได้ที่บ้าน อยากได้ติวเตอร์ติวเสริม หรือต้องการติวเข้ม smart 1 เรามีติวเตอร์จากพี่ๆธรรมศาสตร์พร้อมให้คำปรึกษาพร้อมติวข้อสอบ smart-1 ที่บ้านตัวต่อตัวได้เลย อยากได้ติวเตอร์สอนพิเศษ Smart1 แบบไหน ติวเฉพาะจุดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ “จุฬาติว” เราเน้นติว smart 1 ให้กับน้องๆที่เตรียมสอบ Smart 1 ตั้งแต่ต้นจนถึงใกล้สอบ การสอบ Smart 1 คืออะไร ? การสอบ Smart 1 คือ การสอบที่ใช้เพื่อการสอบตรงเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยข้อสอบนั้นเป็นข้อสอบแบบปรนัย 120 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 15 นาที (ห้ามออกจากห้องก่อนหมดเวลา) โดยแจกข้อสอบทุกส่วนพร้อมกัน แต่ให้ทำแต่ละส่วนในช่วงเวลาที่กำหนด โดยข้อสอบ … Read more