สอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ม.2 เน้นตัวต่อตัว2557 2558

ครูสอนพิเศษออนไลน์สดตัวต่อตัว

สอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ม.2 เน้นตัวต่อตัว2557 2558 น้องๆที่กำลังหาครูสอนพิเศษวิทย์ ที่ต้องการให้มาสอนที่บ้าน เพื่อความเข้าใจและเรียนให้ทันเพื่อ สามารถลงคอร์สติววิทยาศาสตร์ ม.2 ได้เลย รับรองคุณภาพด้วยติวเตอร์วิศวะจุฬา เราพร้อมส่งติวเตอร์สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1 ไปสอนน้องๆตามวัน-เวลา สถานที่นัดหมายได้เลย น้องจะได้เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1 แบบตัวต่อตัว เนื้อหาเข้มข้น เรียนสดๆตัวต่อตัวกับติวเตอร์   ม. 2 ( เทอม 1 ) บทที่ 1 ชีวิตสัตว์ 1. โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะ 2. การปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์ 3. การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธ์สัตว์ 4. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของสัตว์   บทที่ 2 ร่างกายของเรา 1. ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา 2. ความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในร่างกายของเรา 3. อาหารและสารอาหาร 4. ผลของการใช้สาราต่อร่างกายของเรา … Read more