เรียนพิเศษคณิตตามบ้าน สุคนธสวัสดิ์

สอนพิเศษคณิต ม.2 ตามบ้าน โพธิ์นิมิตร

เรียนพิเศษคณิตตามบ้าน สุคนธสวัสดิ์ เรียนพิเศษคณิตตามบ้าน สุคนธสวัสดิ์ มีน้องๆและผู้ปกครองหลายๆท่านต้องการครูสอนพิเศษคณิตตามบ้าน สุคนธสวัสดิ์ เพื่อลดปัญหาการเดินทางจนเกิดความเมื่อยล้าของน้องๆ ทางสถาบันเข้าใจดีในความรู้สึก ณ จุดนี้ของทางน้องๆและผู้ปกครอง เราจึงเปิดบริการจัดส่งติวเตอร์ไปสอนพิเศษให้น้องๆถึงที่ ทั้งที่บ้าน ที่ห้าง ทั่วทุกเขตในกรุงเทพ   ระดับชั้น คณิต อนุบาล อ.1-อ.3 คณิต ประถม ป.1-ป.6 คณิต มัธยม ม.1-ม.6 คณิต มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   หากผู้ปกครองที่ต้องการเรียนพิเศษคณิตตัวต่อตัว สุคนธสวัสดิ์ ในทุกๆหลักสูตรทั้งติวเข้า ป.1 ม.1 ม.4 และในทุกหลักสูตร Gifted EP Inter ทางสถาบันมีครูรับสอนโดยเฉพาะที่มอบความรู้ให้น้องๆแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย จากทีมติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์ธรรมศาสตร์ น้องๆและผู้ปกครองสามารถ แจ้งความประสงค์และนัดวัน เวลา สถานที่เรียนได้เลย   เรียนคณิตด้วยติวเตอร์ดี … Read more