รับติวเลข ม.2 Onlineตัวต่อตัว

ติวเตอร์สอนคณิต ม.5 Onlineตัวต่อตัว

รับติวเลข ม.2 Onlineตัวต่อตัว รับติวเลข ม.2 Onlineตัวต่อตัว เรามีหลักสูตรเลขของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้กับน้องๆ โดยเราจะให้น้องๆ สนุกกับการเรียนรู้ด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีการบูรณาการเทคนิคทางวิชาการเข้าไปเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ เน้นการใช้จิตวิทยาในการสอน ครูทุกคนที่มาจากเรามีเป้าหมายเพียงเดียวคือการสอบผ่าน อย่างไรก็ตามเรามีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้น้องๆ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในวิชานี้ได้ด้วยความเชี่ยวชาญ สอนแนวทางคณิตศาสตร์ โดยไม่ต้องพึ่งการท่องจำและเรียนรู้ผ่านคอนเซ็ป “เรียนง่าย เรียนเร็ว ไม่ต้องจำ และสนุกกับเรา”   หลักสูตร ไทย English Program Inter Bilingual   ครูสอนพิเศษเลข ม.2 Onlineตัวต่อตัว ด้วยใจที่รักความเป็นครูและชอบถ่ายทอดการเรียนการสอน ทางเรามีการสอนในวิชาอื่นๆที่นอกเหนือจากวิชาเลขอีกมากมาย เพื่อให้น้องๆรู้ความสำคัญและเข้าใจทุกเรื่องในวัยนี้ แนวทางการสอนที่เรามีได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้เพิ่มทักษะการสื่อสารระดับพื้นฐานในภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เรามุ่งมั่นที่จะให้น้องๆได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องที่สุด โดยไม่ห่างไกลจากการดูแลและสนับสนุนของท่านผู้ปกครอง ซึ่งวัยนี้เป็นช่วงเวลาที่น้องๆรับข้อมูลและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจมีการรับรู้ที่ผิดพลาดบางครั้ง ทางเราตระหนักดีและมั่นใจว่าน้องๆทุกคนที่เราสอนจะได้รับเฉพาะสิ่งดีๆและได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องที่สุด   รายวิชาอื่นๆ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน สังคม ฟิสิกส์ … Read more