ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ประชาชื่น

ครูสอนอังกฤษ ป.5 ตัวต่อตัว เซ็นทรัลเวิลด์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ประชาชื่น ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ประชาชื่น รับติวตั้งแต่ อนุบาล1-3 , ประถม1-6 , มัธยม1-6 , มหาวิทยาลัย ในแต่ละครั้งผู้เรียนจะได้ทำฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และการเขียนตามหลักไวยากรณ์ ตลอดการเรียนอาจารย์ผู้สอนจะให้ทำแบบฝึกหัดโดยยึดหลักความเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะในทุกๆด้าน   ระดับชั้น ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ อนุบาล อ.1-อ.3 ประชาชื่น ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ประถม ป.1-ป.6 ประชาชื่น ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ มัธยม ม.1-ม.6 ประชาชื่น ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ประชาชื่น   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   คอร์สติวภาษาอังกฤษ กวดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถม (ป.1,ป.2,ป.3,ป.4,ป.5,ป.6) ติวภาษาอังกฤษเตรียมสอบเข้า คอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนดัง (ติวสอบเข้า ป.1,ม.1,ม.4) รับติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ติวอังกฤษสอบตรง … Read more