ศูนย์สอนภาษาอังกฤษ ที่บ้านติวตัวต่อตัวทุกระดับ

ครูสอนอังกฤษ ป.5 ตัวต่อตัว เซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์สอนภาษาอังกฤษ ที่บ้านติวตัวต่อตัวทุกระดับสอนด้วยความเข้าใจเป็นหลัก สอนแบบรอผู้เรียน จะช้าจะเร็วผู้เรียนสามารถเลือกได้ มีเอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละดับตั้งแต่อนุบาล ถึง มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป สามารถระบุหลักสูตรได้เองทั้ง Reading Writing Grammar และConversation ที่เน้นการสื่อสารที่ใช้ในการทำงาน หรือใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ รวมถึงศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ หรือเพื่อต้องการเรียนต้องการนำไปใช้เรื่องใดก็สามารถแจ้งได้ ตั้งแต่พื้นฐาน สามารถนำไปใช้ในงานได้จริง   หลักสูตรติวภาษาอังกฤษ    หลักสูตรภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัวอนุบาล ถึง มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป    สอนภาษาอังกฤษ เน้น grammar อนุบาล ถึง มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป    สอนภาษาอังกฤษ เน้น writing อนุบาล ถึง มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป    สอนภาษาอังกฤษ เน้น conversation อนุบาล ถึง มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป    สอนภาษาอังกฤษ เน้น reading … Read more